25 годишен опит в изработката на дограма, комарници и вътрешни щори . Цените в сайта са с включена отстъпка до края на АПРИЛ 2021 г.

Стъклопакети

Нискоемисионно (Ка) стъкло

    Всяко топло тяло излъчва инфрачервени лъчи. Ка стъклото се поставя, като вътрешно за стъклопакета и отразява топлинните лъчи в стаята. Това води до намаляване на загубите от лъчение и повишава топлоизолационните качества на стъклопакета, от там до по-висока температура на вътрешното стъкло и по-малка вероятност за конденз по него. Моето лично мнение е, че Ка стъклото е добре да се използва на всички изложения за гр. София. Някои колеги не го препоръчват за южно изложение, но не отчитат факта, че изстиването през зимата е много по-голямо от колкото прегряването през лятото. През летния период няма високотемпературни източници на инфрачервени лъчи в стаите, които биха повишили допълнително температурата в нея. Ка стъклото спрямо слънчевата топлина се държи като прозрачното стъкло.

С две или три стъкла

   Стъклопакетите заемат от 80 до 85% от площта на дограмата и в най-голяма степен определят топло и шумо изолационните качества. Много по-важно е да изолират по-добре от колкото профилът да е с повече камери. Повечето стъклопакети се произвеждат с две стъкла, но с три стъкла изолират доста повече. Трябва да се има в предвид, че тройният стъклопакет тежи с 50% повече. Средното стъкло ограничава циркулацията на въздух. Когато се използват три стъкла, е добре общата дебелина да е минимум 32 мм., за да има достатъчни въздушни междини. Ние предлагаме тройни стъклопакети с дебелина 32  или 40 мм. Използването на различни по дебелина въздушни камери и стъкла повишават шумоизолацията. Получават се различни резонансни честоти на стъклата. По-добрата топлоизолация на стъклопакета води и до по-висока температура на вътрешното стъкло, а от там и до по-малка вероятност за конденз. Много по-добре е да се отделят повече средства за стъклопакети с по-добри изолационни качества от колкото за профили с повече камери.

Дебелина на стъклопакета

    В повечето случаи стъклопакетите са с дебелина 24 мм. Ние предлагаме и стъклопакети с дебелина 32 и 40 мм. Когато въздушната междина стане прекалено широка над 24 мм. и общата ширина на стъклопакета е над 32 мм., това не води до повишаване на изолационните качества. Някои колеги смятат, че прекалено широката въздушна междина спомага за циркулацията на въздуха и до влошаване на топлоизолационните качества. Според мен 40 мм. стъклопакет трябва да се използва само при стъклопакет с три стъкла.

Дебелина на стъклото

     Дебелината на стъклото за изработка на стъклопакети трябва да е 4 мм. Някои некоректни фирми, за да снижат себестойността и привлекат клиенти на база ниски цени, използват стъкла 3 мм. По-дебелите стъкла се използват за увеличаване на шумоизолационните качества и за по-голяма здравина. Те са по-тежки и натоварват конструкцията повече без да увеличават топлоизолацията.

Аргон

    Според мен въздухът е доста добър изолатор и замяната му с аргон е неоправдана. Някои колеги сматат, че за няколко години аргонът се "губи" и ефектът от него трае 2-3 години.

Габаритни размери

    Трябва да знаете, че при големи стъклопакети е възможно, когато въздухът изстине и се свие през зимата, двете стъкла да се доближат в средата едно до друго. Това ще намали топло и шумо изолационните качества. При големи стъклопакети по-лесно се получават вибрации на стъклата. Гореизброеното се ограничава с използването на по-дебели стъкла, но това води до увеличаване на тежестта. Според мен не е удачно използването на стъклопакети над 2 кв.м.

Цветни стъкла

    Моето лично мнение e, че използването на цветни стъкла за жилищни сгради в гр. София е неудачно, защото затъмняват. Слънчевите дни са прекалено малко и в голяма част от дните ще трябва да се пускат лампи.

Орнаментни стъкла

Стъклопакети

Коефициенти на стъклопакети

ВИД СТЪКЛОПАКЕТ
бяло-4 мм
бяло/бяло-24 мм
бяло/Ка-24 мм
4-ри сез./бяло-24 мм
бяло/бяло/бяло-32 мм
бяло/бяло/Ка-32 мм
4-ри сез./бяло/бяло-32 мм
4-ри сез./бяло/К -32 мм
Ug(W/m2K), топлопремин.
55,80
2,70
1,40
1,30
2,00
1,30
1,20
1,10
Ug(W/m2K) с аргон

2,50
1,20
1,10
1,80
1,10
1,00
0,90
UV (%)
69,3
59,4
35,0
25,714,9
Коефициент на топлопреминаване (Ug) –коефициентът на топлопреминаване Ug отчита количеството топлина, която преминава през ограждащите елементи - за 1m2 площ, за 1 час, при 1 градус разлика между температурите от двете страни на разглеждания елемент. Измерва се във [W/m2.K]. Колкото по-малка е тази стойност, толкова по-малки са загубите на топлина и по-малки разходите за отопление.
UV – преминаване на вредни ултравиолетови лъчи, водещи до избледняване на боите и причиняващи рак на кожата.

ВИД СТЪКЛОПАКЕТ
бяло-4 мм
бяло/бяло-24 мм
бяло/Ка-24 мм
4-ри сез./бяло-24 мм
бяло/бяло/бяло-32 мм
бяло/бяло/Ка-32 мм
4-ри сез./бяло/бяло-32 мм
4-ри сез./бяло/К -32 мм
Соларен фактор(%)
86,3
77,1
61,3
42,5
72,2
56,4
39,8
38,2
Светло пропускливост(%)
89,7
82,9
80,1
66,9
76,1
75,1
61,9
59,6
Rw(dB), шумоизолация
23
30
30
30
35
35
35
35

Соларен фактор – сумата от директно преминалата енергия и онази част от абсорбираната от стъклото енергия, която се излъчва от остъкляването към вътрешното пространство. 

Колкото по-голямо е директното отразяване на слънчева енергия от стъклото, толкова по-нисък е соларният фактор и по-малки разходите за климатизация през летните месеци.

Светлопропускливост– преминаване на видимия спектър от слънчевата светлина (естествено осветление).
Шумоизолация (Rw) – Индексът Rw измерва звуковата изолация на стъклопакета. Колкото по-висока е стойността на този индекс, толкова по-добра е шумоизолацията.

Важно е да се знаят процентите, с които намалява шума при конкретни стойности на шумоизолацията в dB (логаритмична децибелна скала):

  •   3 dB              – едва доловим шум;
  • 10 dB              – шумът намалява с 50 %;
  • 20 dB              - шумът намалява с 75%
  • 30 dB              - шумът намалява с 87,5%
  • 40 dB              - шумът намалява с 94,25%


Добра звукова изолация се постига чрез:

- Композиция на стъклата — комбинацията от стъкла с различна дебелина (напр. 5+4 мм) води до по-добро поглъщане на резонансните трептения. 

 - Ширина на газовото пространство — колкото по-голямо е разстоянието между стъклата, толкова по-висока степен на шумоизолация се постига. Не трябва да се пренебрегва и факта обаче, че разстоянието между стъклата има определен оптимум и неговото увеличение може да доведе до влошаване на топлоизолационните характеристики на стъклопакета.

 - Използването на слепващи смоли (с каквито се изработват ламинираните стъкла) подобрява звукоизолацията.

 - Пълнене с газ - напълнените с газ (аргон, криптон, или смес от газове) стъклопакети имат по-добра звуко- и термоизолация.

 Стойности на шумоизолация при различните стъклопакети: 

остъкляванефолиодебе-
лина
газшумо изолация  [ dB ]
ДВОЕН СТЪКЛОПАКЕТ
24 мм.
4 / 16 / 4 24.00Argon31
4 / 15 /5 24.00Argon35
4 / 14 / 6 24.00Argon35
4 / 12 / 8 24.00Argon36
5 / 14 / 5 24.00Argon33
6 / 12 / 6 24.00Argon33
4 / 14 / 3.3.2PVB24.76Argon36
5 / 12 / 3.3.2PVB24.00Argon35
6 / 12 /  3.3.1PVB24.00Argon35
4 / 12 / 4.4.1PVB24.38Argon36
4 / 12 / 4.4.2 PVB 24.76Argon37
3.3.1 / 12 / 3.3.1PVB24.76Argon36


ТРОЕН СТЪКЛОПАКЕТ
36 мм.
4 / 12 / 4 / 12 / 4  36.00Argon32
4/ 12 / 5 / 12/ 4 36.00Argon 33
4/ 11 / 6 / 11/ 4 36.00Argon 35
6/ 10 / 4 / 10/ 6 36.00Argon 35
4 / 12 / 4 / 12 / 4  36.00Argon 32
4 / 12 / 4 / 12 / 4  36.00Argon 32
4 / 10 / 4 /12/ 3.3.1PVB36.00Argon 34
3.3.1 / 10 / 4 / 10 / 3.3.1PVB/PVB36.00Argon 35
4 / 10 / 4 / 12 /3.3.1SLA36.00Argon 36


ТРОЕН СТЪКЛОПАКЕТ
44-51 мм.
4 / 16 / 4 / 16 / 4  44.00Argon 32
4/ 16 / 5 / 16 / 4 44.00Argon 34
6 / 14 / 4 / 16 / 4  44.00Argon 34
6 / 12 / 4 / 12 / 10 44.00Argon 38
6 / 14 / 4 / 14 / 6 44.00Argon36
8 / 16 / 4 / 16 / 6 50.00Argon37
4 / 14 / 4 / 16 / 3.3.1PVB44.38Argon37
4 / 14 / 4 / 14 / 4.4.2PVB44.76Argon37
4 / 14 / 4 / 14 / 4.4.2PVB44.76Argon38
6 / 12 / 6 / 12 / 4.4.2PVB44.76Argon 39
8 / 12 / 6 / 12 / 3.3.1PVB44.38Argon40
8 / 14 / 6 / 14 / 4.4.1PVB50.38Argon41
8 / 14 / 6 / 14 / 4.4.1PVB50.38Argon41
8/ 14 / 4 / 14 / 5.5.2PVB50.76Argon42
3.3.1 / 14 / 4 / 14 / 3.3.1PVB/PVB44.76Argon38
4.4.2 / 12 / 4 / 14 / 3.3.1PVB/PVB45.14Argon39
4.4.2 / 12 / 6 / 10 / 4.4.2PVB/PVB44.00Argon40
5.5.1 / 10 / 6 / 10 / 4.4.1PVB/PVB44.76Argon41
4.4.2 / 12 / 8 / 12 / 4.4.2PVB/PVB49.52Argon42
5.5.2 / 12 / 6 / 12 / 4.4.2SC/SC49.52Argon47 

 

Стъклопакети