Срок за изпълнение на поръчките

Срок за монтаж на изделията ни.
  • За бели алуминиеви врати с термопанел до 20 работни дни.
  • За всички други изделия до 20 работни дни.