Алуминий - плъзгане

Двойна релса с две крила

Алуминий - плъзгане | Лотос 98
Алуминий - плъзгане | Лотос 98
Алуминий - плъзгане | Лотос 98
Двойна релса с четири крила

Алуминий - плъзгане | Лотос 98
Алуминий - плъзгане | Лотос 98
Алуминий - плъзгане | Лотос 98
Алуминий - плъзгане | Лотос 98