Стъклопакети

Нискоемисионно (Ка) стъкло

Стъклопакети - видове стъкла, видове стъклопакти
    Всяко топло тяло излъчва инфрачервени лъчи. Ка стъклото се поставя, като вътрешно за стъклопакета и отразява топлинните лъчи в стаята. Това води до намаляване на загубите от лъчение и повишава топлоизолационните качества на стъклопакета, от там до по-висока температура на вътрешното стъкло и по-малка вероятност за конденз по него. Моето лично мнение е, че Ка стъклото е добре да се използва на всички изложения за гр. София. Някои колеги не го препоръчват за южно изложение, но не отчитат факта, че изстиването през зимата е много по-голямо от колкото прегряването през лятото. През летния период няма високотемпературни източници на инфрачервени лъчи в стаите, които биха повишили допълнително температурата в нея. Ка стъклото спрямо слънчевата топлина се държи като прозрачното стъкло.

Високоенергийно (четири сезонно) стъкло

Стъклопакети - видове стъкла, видове стъклопакти
    Високоенергийното (четири сезонно) стъкло е подобно на Ка стъклото, но не пропуска топлинните лъчи нито от вътре на вън, нито от вън на вътре. Моето лично мнение е, че високоенергийното стъкло е добре да се използва на югозападно и западно изложение за гр. София, защото ще предпазва през лятото от прегряване на стаята, а зимата при къс ден слънцето залязва рано и не е от значение, че се спират топлинните лъчи от вън на вътре.

Дебелина на стъклото

     Дебелината на стъклото за изработка на стъклопакети трябва да е 4 мм. Някои некоректни фирми, за да снижат себестойността и привлекат клиенти на база ниски цени, използват стъкла 3 мм. По-дебелите стъкла се използват за увеличаване на шумоизолационните качества и за по-голяма здравина. Те са по-тежки и натоварват конструкцията повече без да увеличават топлоизолацията.

Дебелина на стъклопакета

    В повечето случаи стъклопакетите са с дебелина 24 мм. Ние предлагаме и стъклопакети с дебелина 32 и 40 мм. Когато въздушната междина стане прекалено широка над 24 мм. и общата ширина на стъклопакета е над 32 мм., това не води до повишаване на изолационните качества. Някои колеги смятат, че прекалено широката въздушна междина спомага за циркулацията на въздуха и до влошаване на топлоизолационните качества. Според мен 40 мм. стъклопакет трябва да се използва само при стъклопакет с три стъкла.

С две или три стъкла

Стъклопакети - видове стъкла, видове стъклопакти
Стъклопакети - видове стъкла, видове стъклопакти
   Стъклопакетите заемат от 80 до 85% от площта на дограмата и в най-голяма степен определят топло и шумо изолационните качества. Много по-важно е да изолират по-добре от колкото профилът да е с повече камери. Повечето стъклопакети се произвеждат с две стъкла, но с три стъкла изолират доста повече. Трябва да се има в предвид, че тройният стъклопакет тежи с 50% повече. Средното стъкло ограничава циркулацията на въздух. Когато се използват три стъкла, е добре общата дебелина да е минимум 32 мм., за да има достатъчни въздушни междини. Ние предлагаме тройни стъклопакети с дебелина 32  или 40 мм. Използването на различни по дебелина въздушни камери и стъкла повишават шумоизолацията. Получават се различни резонансни честоти на стъклата. По-добрата топлоизолация на стъклопакета води и до по-висока температура на вътрешното стъкло, а от там и до по-малка вероятност за конденз. Много по-добре е да се отделят повече средства за стъклопакети с по-добри изолационни качества от колкото за профили с повече камери.

Аргон

    Според мен въздухът е доста добър изолатор и замяната му с аргон е неоправдана. Някои колеги сматат, че за няколко години аргонът се "губи" и ефектът от него трае 2-3 години.

Габаритни размери на стъклопакета

    Трябва да знаете, че при големи стъклопакети е възможно, когато въздухът изстине и се свие през зимата, двете стъкла да се доближат в средата едно до друго. Това ще намали топло и шумо изолационните качества. При големи стъклопакети по-лесно се получават вибрации на стъклата. Гореизброеното се ограничава с използването на по-дебели стъкла, но това води до увеличаване на тежестта. Според мен не е удачно използването на стъклопакети над 2 кв.м.

Цветни стъкла

    Моето лично мнение e, че използването на цветни стъкла за жилищни сгради в гр. София е неудачно, защото затъмняват. Слънчевите дни са прекалено малко и в голяма част от облачните дните ще трябва да се пускат лампи.


Орнаментни стъкла

Стъклопакети - видове стъкла, видове стъклопакти

Коефициенти на стъклопакети


ВИД СТЪКЛОПАКЕТИ
Ug (W/m2K) с въздух
Ug (W/m2K) с аргон
Rw(dB), шумоизолация

бяло 4 мм.
5,8
----
23
бяло/бяло 24 мм.
2,7
2,6
31
бяло/Ка 24 мм.
1,4
1,1
31
4 сезона/бяло 24 мм.
1,3
1
31
4-сез./бяло/Ка 30 мм.
1
0,9
28


UV (%) пропускане на УВ лъчи
Соларен фактор
(%)
Светло
пропускливост (%)
Отражение
(%)
69
86
90
8
54
80
83
15
34
65
82
11
25
37
70
13
15
35
64
15

Значение на коефициентите

Коефициент на топлопреминаване (Ug) –коефициентът на топлопреминаване Ug отчита количеството топлина, която преминава през ограждащите елементи - за 1m2 площ, за 1 час, при 1 градус разлика между температурите от двете страни на разглеждания елемент. Измерва се във [W/m2.K]. Колкото по-малка е тази стойност, толкова по-малки са загубите на топлина и по-малки разходите за отопление.
UV – преминаване на вредни ултравиолетови лъчи, водещи до избледняване на боите и причиняващи рак на кожата.

Соларен фактор – сумата от директно преминалата енергия и онази част от абсорбираната от стъклото енергия, която се излъчва от остъкляването към вътрешното пространство. 

Колкото по-голямо е директното отразяване на слънчева енергия от стъклото, толкова по-нисък е соларният фактор и по-малки разходите за климатизация през летните месеци.

Светлопропускливост– преминаване на видимия спектър от слънчевата светлина (естествено осветление).
Външна рефлекция (%) – количеството на отразената светлина от стъклопакета. Колкото по-голям е (%) на отражателност на стъклото, толкова по-голяма е и неговата огледалност. Трябва да се има предвид, че външната рефлекция зависи от разликата в осветеността между помещението и околната среда. Когато вътре е осветено, а отвън е тъмно, се намалява видимостта навън.

Шумоизолация (Rw) – Индексът Rw измерва звуковата изолация на стъклопакета. Колкото по-висока е стойността на този индекс, толкова по-добра е шумоизолацията.

Важно е да се знаят процентите, с които намалява шума при конкретни стойности на шумоизолацията в dB (логаритмична децибелна скала):

  •   3 dB              – едва доловим шум;
  • 10 dB              – шумът намалява с 50 %;
  • 20 dB              - шумът намалява с 75%
  • 30 dB              - шумът намалява с 87,5%
  • 40 dB              - шумът намалява с 94,25%


Добра звукова изолация се постига чрез:

- Композиция на стъклата — комбинацията от стъкла с различна дебелина (напр. 5+4 мм) води до по-добро поглъщане на резонансните трептения.
 - Ширина на газовото пространство — колкото по-голямо е разстоянието между стъклата, толкова по-висока степен на шумоизолация се постига. Не трябва да се пренебрегва и факта обаче, че разстоянието между стъклата има определен оптимум и неговото увеличение може да доведе до влошаване на топлоизолационните характеристики на стъклопакета.
- Използването на слепващи смоли (с каквито се изработват ламинираните стъкла) подобрява звукоизолацията.
- Пълнене с газ - напълнените с газ (аргон, криптон, или смес от газове) стъклопакети имат по-добра звуко- и термоизолация.
Стъклопакети - видове стъкла, видове стъклопакти